Central Data Catalog

Citation Information

Type Working Paper
Title Interrupcní chování a postoje k umelému prerušení tehotenství u rumunských žen: Výsledky národního výzkumu
Author(s)
Publication (Day/Month/Year) 2009
URL http://www.psychologiesexu.cz/soubory/abortion RUM do sexuologie.doc
Abstract
Na základe anonymního vyšetrení reprezentativního souboru 1001 rumunských žen ve veku 15 až 50 let mužeme konstatovat, že u zkoumaného souboru výskyt interrupcí statisticky významne narustá s vekem; interrupce podstupují casteji ženy rozvedené a vdané; ženy, které používají nejakou formu antikoncepce, mají statisticky významne nižší výskyt interrupcí v anamnéze; nezávisle na veku a velikosti místa bydlište u rumunských žen prevažuje liberální postoj k možnosti umelého ukoncení tehotenství, pricemž náboženské presvedcení u rumunských žen statisticky významne zvyšuje restriktivitu postoju k interrupcím; mladé ženy výrazne podcenují rizika spojená s interrupcí, ženy starší nehodnotí rizika správne; rumunské ženy jsou velmi málo informované o tom, jak interrupci predcházet a je pro ne spíše jednou z možností antikoncepce.

Related studies

»