Central Data Catalog

Citation Information

Type Journal Article - Integratsiooni monitooring
Title Eesti-ja venekeelse elanikonna aineline olukord ja eluga rahulolu
Author(s)
Publication (Day/Month/Year) 2008
URL http://www.andmemasin.eu/reports/failid/552-integratsiooni-monitooring-2008-eesti-ja-venekeelse-elan​ikkonna-aineline-olukord-ja-eluga-rahulolu.pdf
Abstract
Viimaste aastate kiire majanduslik tõus on kasvatanud nii eestlaste kui teistest rahvustest Eesti elanike heaolu, kuid koos sellega ka suurendanud inimeste nõudlikkust ning tugevdanud ootust jõuda järele Euroopa arenenud riikidele mitte üksnes majanduslike näitajate lõikes, vaid ka sotsiaalse turvalisuse, eneseteostusvõimaluste ning elukvaliteedi suhtes. Need kõrgendatud ootused kajastuvad ka sotsiaalmajandusliku integratsiooni suurenenud tähtsuses, ehk teisisõnu teravdatud tähelepanus erinevast rahvusest inimeste sotsiaalmajanduslike võimaluste (eba-) võrdsuse vastu (Lauristin, Korts, Kallas 2007: 3).

Related studies

»
»