Influence of prenatal risks of pregnant women on mental symptoms

Type Working Paper
Title Influence of prenatal risks of pregnant women on mental symptoms
Author(s)
Publication (Day/Month/Year) 2014
Abstract
Amaç: Bu arastirmada, gebelerin prenatal risk gösterge puanlarinin ruhsal belirtilere etkisinin incelenmesi amaç-lanmistir. Yöntem: Kesitsel tipte planlanan arastirma, Izmir ilinde yer alan bir kamu dogumevi hastanesi gebe poliklinigine basvuran, kendi ifadesine göre herhangi bir psikiyatrik tani konmadigini belirten 142 gebede yürü-tülmüstür. Arastirmada veri kaynagi olarak gebelerin sosyodemografik ve obstetrik özelliklerini belirlemeye iliskin soru formu, gebelerin risk durumunu belirlemeye yönelik Prenatal Risk Indikatörü ve ruhsal belirtilerini taramaya yönelik Kisa Belirti Ölçegi kullanilmistir. Bulgular: Arastirmada risk göstergesine göre gebelerde en çok karsilasi-lan risk etkenleri mevcut gebeliginde idrar yolu enfeksiyonu geçirme, nullipar olma, geç veya yetersiz sayida pre-natal bakim alma ve yetersiz kilo alimi olarak belirlenmis olup, gebelerin yaklasik yarisinin riskli oldugu saptan-mistir. Ayrica, Kisa Belirti Ölçegi puanlarinin düsük oldugu, riskli gebelerde paranoid düsünceler puanlarinin yüksek, pozitif yönde anlamli iliski oldugu ve tüm gebelerin fobik anksiyete puanlarinin esit oldugu belirlenmistir. Sonuç: Riskli gebelerin paranoid düsüncelere sahip oldugu, tüm gebelerin ise fobik anksiyeteyi esit yasadigi saptanmistir. (Anadolu Psikiyatri Derg 2014; 15:157-164)

Related studies

»