Integracja instytucjonalna w krajach Unii Europejskiej. Propozycja pomiaru

Type Journal Article - Ekonomia i Prawo
Title Integracja instytucjonalna w krajach Unii Europejskiej. Propozycja pomiaru
Author(s)
Volume 7
Publication (Day/Month/Year) 2011
Page numbers 17
URL http://www.peka.pte.pl/pliki/2/12/2011_Integracja instytucjonalna w krajach UE.pdf

Related studies

»