Venezuela och det svarta guldet En fallstudie om oljans påverkan på Venezuelas demokrati

Type Working Paper
Title Venezuela och det svarta guldet En fallstudie om oljans påverkan på Venezuelas demokrati
Author(s)
Publication (Day/Month/Year) 2011
URL http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1967037&fileOId=1967038
Abstract
Venezuela har länge varit en av världens största oljeproducenter och har en god tillväxt, likväl har inte en fullständig demokrati uppnåtts. Tvärtom pekar mycket på en omvänd demokratiutveckling. Oljans roll i Venezuelas demokratiutveckling undersöks i studien. Studien driver hypotesen att olja verkar negativt för ett lands demokratiutveckling. I Venezuela återfinns dock även positiva effekter av en hög påverkan av oljeutvinning, positiva effekter återfinns bland annat gällande ökade utbildningsnivåer. Studien visar dock att olja mestadels verkar negativt för Venezuelas demokratiutveckling. Förändringar i inkomster från oljeindustrin visar också på ett stort beroende av oljeinkomster och att demokratin påverkas negativt av höga inkomster från olja.

Related studies

»