Is er een toenemende negatieve relatie tussen alleenstaande moedergezinnen en onderwijsprestaties bij stijgende percentages eenoudergezinnen? Een vergelijking van PISA 2000, 2003 en 2009

Type Journal Article - Tijdschrift voor Sociologie
Title Is er een toenemende negatieve relatie tussen alleenstaande moedergezinnen en onderwijsprestaties bij stijgende percentages eenoudergezinnen? Een vergelijking van PISA 2000, 2003 en 2009
Author(s)
Issue 3-4
Publication (Day/Month/Year) 2012
Page numbers 211-238
URL http://apps.eui.eu/Personal/Dronkers/articles/TvS2012.pdf

Related studies

»
»
»