Terör ve terörizmle mücadelede bir iç savaşin analizi: Sri Lanka ve tamil kaplanlari örneği

Type Journal Article - Toros Universitesi IISBF Sosyal Bilimler Dergisi
Title Terör ve terörizmle mücadelede bir iç savaşin analizi: Sri Lanka ve tamil kaplanlari örneği
Author(s)
Volume 3
Issue 5
Publication (Day/Month/Year) 2016
Page numbers 143-184
URL http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iisbf/article/view/5000179282
Abstract
Bir çay ülkesi olarak bilinen, Hint Okyanusu’nun İncisi Sri Lanka, resmî adıyla
“Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti”; birçok din, dil, etnik grup
ve kültüre ev sahipliği yapmaktadır. Azınlık “Tamil” nüfusunun yoğun olduğu
Doğu ve Kuzey Eyaletlerinde bağımsız bir Tamil Devleti kurmak amacıyla,
1983 yılında başlatılan ayrılıkçı “Tamil Hareketi”, 2009 yılında Tamillerin
savunucusu olduğunu iddia eden ayrılıkçı terör örgütü “Tamil Eelam Kurtuluş
Kaplanları”nın kesin yenilgiye uğratılması ile sona ermiş ve ülke huzura
kavuşarak ekonomik ve kültürel gelişme sürecine girmiştir. Çalışmanın amacı,
Türkiye’deki bölücü terör örgütü PKK ile mücadelede, etnik ve dinî yapısı
itibarıyla ülkemizle birçok ortak noktaları bulunan Güneydoğu Asya ülkelerinden
Sri Lanka’nın uyguladığı modelin incelenmesidir. Bu çalışmada; Sri
Lanka tarihinde önemli bir yere sahip olan kısaca “Tamil Kaplanları” adıyla
tanınan örgütün faaliyetleri ve bu örgüt ile devletin mücadelesi hakkında bilgi
verilmektedir. Ayrıca, ayrılıkçı hareketlerin kökenleri ve yapısı analiz edilerek,
devletin pratiklerinin ayrılıkçı Tamil hareketini güçlendirdiği ve Sri Lanka’nın
terörle mücadelesinin otuz yıl sonra başarıya ulaşmasının uluslararası konjonktürün
değişmesi sonucu ortaya çıktığı savunulmaktadır.

Related studies

»