Citations

Showing 1-7 of 7
Working Paper
Aboulenein, Soheir, Heba El Laithy, Omneia Helmy, Hanaa Kheir-El-Din, Liudmyla Kotusenko, Maryla Maliszewska, Diana Mandour, and Wojciech Pacznnski. "Global food price shock and the poor in Egypt and Ukraine." CASE Network Studies & Analyses , no. 403 (2010).
Journal Article
Przychodzen, Wojciech. "Czynniki warunkujace naplyw bezposrednich inwestycji zagranicznych w Polsce." Wojciech Przychodzen , no. 6 (341) (2012).
Working Paper
Antczak, Malgorzata, Rafal Antczak, Wojciech Paczynski, Karina Kostrzewa, and Ranco Markus. "Bosnia and Herzegovina-Meeting Copenhagen Economic Criteria for Accession to the EU." CASE Research Paper , no. 72 (2007).
Journal Article
Kopinski, Dominik, Andrzej Polus, and Wojciech Tycholiz. "Resource curse or resource disease? Oil in Ghana." African Affairs 112, no. 449 (2013): 583-601.
Journal Article
Przychodzen, Wojciech. "Czynniki warunkujace dzialalnosc innowacyjna w sektorze przedsiebiorstw w Polsce w latach 1989-2010." Handel Wewnetrzny , no. 4 (2012).
Book
Edlund, Lena, and Wojciech Kopczuk. Women, wealth and mobility. : National Bureau of Economic Research Cambridge, Mass., USA, 2007.
Working Paper
Chłoń-Domińczak, Agnieszka, Paweł Strzelecki, and Wojciech Łątkowski. "Labour market and old-age transfers: Measuring the cohort effects of the pension reforms in Poland using APC approach." (2016).
Showing 1-7 of 7