Central Data Catalog

Citation Information

Type Book
Title Eesti rahvastik 2007-2020
Author(s)
Publication (Day/Month/Year) 2008
Publisher Office of the Minister of Popu
URL http://vana.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/Sotsiaalvaldkond/kogumik/Eesti_rahvastik2007-2020.pdf
Abstract
Alates 1990. aastatest on Eesti elanike arv pidevalt vähenenud (Joonis 1). 2008. aasta 1. jaanuari seisuga elas Eestis 1 340 935 inimest. Rahaarv väheneb väga suure tõenäosusega ka tulevikus. Erinevate prognooside järgi elab Eestis aastal 2020 1 320 000 (Rahvastik 2007) kuni 1311 000 (Giannakouris 2008) inimest. Kaugemas tulevikus on rahvastiku kadu veelgi suurem. Rahvaarv väheneb, isegi kui sündimus tõuseb. Pikeneva eluea ja keskmise sündimuse taustal on vähenemise põhjuseks just 1990–2000 sündinute vähesus. Olulisi muutusi sellesse vanusstruktuuri saaks tuua vaid positiivne sisseränne. Negatiivne rändesaldo omakorda halvendaks demograafilist olukorda veelgi. Eesti probleemiks on väheneva rahvastiku taustal väga väike rahvaarv, mis võib suurendada riigi ja turgude toimimise riske. Samas on Eesti juba praegu üks suurima sisserändajate koormusega riike Euroopas.

Related studies

»