Central Data Catalog

Citations

Showing 1-2 of 2
Journal Article
Che, Yanhua, Jing You, Shaojiang Zhou, Li Li, Yeying Wang, Yue Yang, Xuejun Guo, Sijia Ma, and Hutcha Sriplung. "Comparison of Survival Rates between Chinese and Thai Patients with Breast Cancer." Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 15, no. 15 (2014): 6029-6033.
Journal Article
Zhang, Weifang, Dingwan Chen, Huan Zhou, Yanhua Xu, Zhuopu Xu, Ying Ying, and Zhengyan Zhao. "Regional health-care inequity in children’s survival in Zhejiang Province, China." International journal for equity in health 15, no. 1 (2016).
Showing 1-2 of 2