Hoe arm is Suriname?

Type Journal Article - The Academic Journal of Suriname
Title Hoe arm is Suriname?
Author(s)
Volume 9
Publication (Day/Month/Year) 2015
Page numbers 574-591
URL https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/518940/1/574_-__591_Hoe_arm_is_Suriname_-_R._Sobhie_-​_FINAL.pdf
Abstract
Sinds 2000 zijn er geen officiële cijfers meer beschikbaar over de mate van armoede in Suriname.
In 2012 is hierin verandering gekomen met de uitvoering van het Latin American Public Opinion
onderzoeksproject. In dit kader is een landelijke enquête gehouden over de inkomens en de
leefomstandigheden van de bevolking en zijn de verzamelde data voor het publiek ter beschikking
gesteld. Op basis van deze data wordt de armoede situatie in 2012 beschreven. Deze paper
besteedt voorts aandacht aan de begripsmatige aspecten van de inkomensbenadering en
presenteert de resultaten van de uitgevoerde berekeningen. Bij de inkomensbenadering is gebruik
gemaakt van zowel absolute als relatieve armoedelijnen en is ook nog eens gekeken naar de
perceptie die geënquêteerden hebben over hun eigen situatie. Toepassing van armoedelijnen
variërend van $2 tot $11 (PPP) per dag resulteert in een armoedepercentage tussen 11 en 59%.
Gezinnen van alleenstaande ouders, “Marronhuishoudens” alsook huishoudens met een lager
opleidingsniveau, hebben in vergelijking met overige subgroepen een relatief hoger risico op
armoede

Related studies

»